Distribuce

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Středočeský kraj - sever

Miluše Havelková
 +420 608 813 988
havelkova@chocolates.cz

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Sředočeský kraj - jih, Praha - jihozápad

Ivona Kimlová
+420 777 429 050
ivona.kimlova@chocolates.cz

Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
a Zlínský kraj

Kateřina Hrušková
+420 777 429 044
katerina.hruskova@chocolates.cz

Vysočina, Pardubický kraj, Sředočeský kraj - jihovýchod,
Praha - severovýchod

Jiří Zábranský
+420 777 429 047
jiri.zabransky@chocolates.cz

 

 Výhradní prodejci pro SLOVENSKO

 

DETAIL Plus, s.r.o.
Rastislavova 1

921 01 Piešťany

 Eva Brezovanová
+421 948 395 172
eva.chocolates.sk@gmail.com